Organisatie en werkgroepen

Wie zijn wij ...

Op 22 november 2019 is opgericht de stichting STICHTING HELLENDOORN BEVRIJD! met als doel het organiseren van activiteiten rondom 75 jaar vrijheid na W.O.2. De stichting beoogd het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting heeft het e-mailadres hellendoornbevrijd@outlook.com en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76488489.

De Stichting HELLENDOORN BEVRIJD! Kent een viertal bestuursleden:
Leo Hegeman, Voorzitter (namens de Stichting Oald Heldern de Noaberschop)
Gerrit Mollink, Secretaris (namens de Folkloristische dansgroep Hellendoorn)
Willem van der Linde, Penningmeester (namens de Oranjevereniging Hellendoorn)
Marianne Staman-Poppe, Algemeen bestuurlid

Naast het bestuur bestaat het organiserende team uit Wim Hofman, Cintha Hofman en Marianne Nijmeijer.

We werken samen met een groot aantal vrijwilligers, verenigingen en partijen. In de organisatie hebben we de verschillende onderdelen en facetten van het evenement als volgt verdeeld over werkgroepen:

Wilt u deelnemen aan een van de genoemde groepen, hebt u ideeën of tips, denkt u op enigerlei wijze iets te kunnen betekenen voor ons? Mail ons dan: hellendoornbevrijd@outlook.com

Canadese Soldaat op motor
Hellendoorn bevrijd!